Ezékiel 25:17

Közzététel dátuma: Jul 16, 2012 6:9:40 PM

Az igaz ember járta ösvényt mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága.

Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a jóakarat nevében átvezeti gyöngéket a sötétség völgyén,

mert ő valóban testvérének őrizője és az elveszett gyermekek meglelője.

Én pedig lesújtok majd tereád hatalmas bosszúval és rettentő haraggal,

és amazokra is, akik testvéreim ármányos elpusztítására törnek,

és majd megtudjátok, hogy az én nevem az Úr, amikor szörnyű bosszúm lesújt rátok!

Küldve P. László-nak